Homepage – EHD-TOFFD 2023

Kostel sv. Bonifáce / St. Bonifatius Kirche

Kostel sv. Bonifáce

Ještědská, Dolní Hanychov
10.00–18.00 hodin

Budova kostela a vyhlídková kostelní věž. Po celý den možnost výstupu na věž kostela.

Komentované prohlídky: 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00.
Rozšířené prohlídky kostelní věže od 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30.

Součástí programu je výstava obrazů paní Ing. Jany Šilhánové v kostelní věži a výstava Zdislava z Lemberka v prostorách kostela.

Varhanní koncert Jiřího Svatoše od 16.15 a koncert souboru Filipika od 18.00.

Vstupenky na prohlídky: od 24. 8. 2023 do 6. 9. 2023 na evstupenka.cz nebo 9. 9. 2023 na místě před prohlídkou. Vstupy na věž: evstupenka.cz. Rozšířené prohlídky kostelní věže: evstupenka.cz


St. Bonifatius Kirche

Ještědská, Dolní Hanychov
10.00–18.00

Kirchgebäude und Aussicht-Kirchturm. Den ganzen Tag über Möglichkeit der Kirchturmbesteigung.

Führungen: 11.00, 13.00, 15.00 und 17.00.
Ausführlichere Kirchturmbesichtigungen um 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30.

Zum Programm gehören auch eine Bilderausstellung von Frau Ing. Jana Šilhánová im Kirchturm sowie die Ausstellung Zdislava von Lämberg in den Kirchräumen.

Orgelkonzert von Jiří Svatoš ab 16.15 und Konzert des Ensembles Filipika ab 18.00.

Eintrittskarten: vom 24. 8. 2023 bis 6. 9. 2023 auf evstupenka.cz oder am 9. 9. 2023 vor der Besichtigung vor Ort.

Foto: Zdeněk Skalický

Všechna práva vyhrazena © Statutární město Liberec • Große Kreisstadt Zittau, 2024