Homepage – EHD-TOFFD 2023

Oblastní galerie Liberec / Regionalgalerie Liberec

Oblastní galerie Liberec

Masarykova 723/14
10.00–18.00

Volný vstup do prostor galerie. Přístup na všechny expozice i krátkodobé výstavy.

Výtvarná dílna pro děti na téma Liebiegové a Liberec od 10.00 do 13.00.

Komentované prohlídky Procházka Lázněmi, budovou i historií, od sklepa až po půdu s PhDr. Michaelou Kubišovou od 10.30 a 14.30.
Komentovaná prohlídka Heinrich von Liebieg jako evropský sběratel s Mgr. Janou Farskou Hájkovou ve 13.00.

Aktuální výstavy:
Pasta Oner: The Gilded Age
Libuše Dlabola Pražáková: Tobě

Vstupenky: rezervace telefonicky na čísle +420 485 106 321 nebo e-mailem na adrese oblgal@ogl.cz.


Regionalgalerie Liberec

Masarykova 723/14
10.00–18.00

Freier Eintritt zu den Galerieräumen. Zugang zu allen Ausstellungsbereichen und Sonderausstellungen.

Kreativwerkstatt für Kinder zum Thema Die Liebiegs und Liberec von 10.00 bis 13.00.

Führungen Spaziergang durch das Bad, durch das Gebäude und die Geschichte, vom Keller bis zum Dachboden mit PhDr. Michaela Kubišová ab 10.30 und 14.30.
Führung Heinrich von Liebieg als europäischer Sammler mit Mgr. Jana Farská Hájková um 13.00.
Alle Führungen in tschechischer Sprache.

Aktuelle Ausstellungen:
Pasta Oner: The Gilded Age
Libuše Dlabola Pražáková: Tobě

Eintrittskarten: reservierungen telefonisch unter +420 485 106 321 oder per E-Mail an die Adresse oblgal@ogl.cz.

Všechna práva vyhrazena © Statutární město Liberec • Große Kreisstadt Zittau, 2023