Homepage – EHD-TOFFD 2022

Severočeské muzeum / Nordböhmisches Museum

Severočeské muzeum

Masarykova 11
10.00–17.00

Muzejní věž, terasa a rajská zahrada.

Výstavy:
– Liberecký fotograf Petr Šimr
– Fenomén pomník o současné tvorbě pomníků v českých zemích

Komentované prohlídky s Jiřím Křížkem:
– K obnově budovy muzea 2012–2022 (70min.) v 10.30.
– K největšímu mecenáši Severočeského muzea Heinrichu Liebiegovi (70min.) v 15.00.


Nordböhmisches Museum

Masarykova 11
10.00–17.00

Turm, Terrasse und Garten.

Ausstellungen:
– Der Fotograf Petr Šimr
– Die Phänomen-Denkmal-Ausstellung über die zeitgenössische Denkmalbildung in den böhmischen Ländern

Führungen mit Jiří Křížek:
– Über die Restaurierung des Museumsgebäudes 2012–2022 (70Min.) um 10:30.
– Durch den größten Förderer des Nordböhmischen Museums, Heinrich Liebieg (70Min.) um 15.00.

Foto: Archiv Severočeského muzea

Všechna práva vyhrazena © Statutární město Liberec • Große Kreisstadt Zittau, 2022