Homepage – EHD-TOFFD 2022

Stadtarchiv von Zittau / Městský archiv Žitavy

Historisches Stadtarchiv von Zittau

Franz-Könitzer-Straße 7
10.00–17.00

Führungen werden nach Bedarf angeboten, max. 6 Personen pro Gruppe. Es wird die Auftei‐lung der Bestände in die einzelnen Findbücher erläutert sowie Einblick in die Magazinräume ermöglicht. An diesem Tag sind jedoch keine in‐dividuellen Recherchen möglich. Hierzu können aber entsprechende Termine vergeben werden.


Historický městský archiv Žitavy

Franz-Könitzer-Straße 7
10.00–17.00

Podle zájmu budou nabízeny prohlídky s průvodcem. Maximálně 6 osob ve skupině. Osvětleno bude rozdělení fondů na jednotlivé vyhledávací pomůcky a zpřístupněny budou také skladové prostory s tiskovinami. V tento den však neprobíhá žádný individuální výzkum. K tomu však lze provést individuální rezervaci.

Všechna práva vyhrazena © Statutární město Liberec • Große Kreisstadt Zittau, 2022