Homepage – EHD-TOFFD 2023

Památník obětem šoa / Denkmal für die Opfer der Shoah

Památník obětem šoa

Ruprechtická 385
10.00–17.00

Památník obětem šoa byl zřízen v zrekonstruované obřadní síni libereckého židovského hřbitova v roce 2008. Jména zahynulých jsou umístěna po stěnách nad označením místa příslušného koncentračního tábora, je zde i schránka s ručně napsanými jmény. Památník byl vytvořen podle návrhu Štěpána Gudeva.

Nutnost rezervací na nekomentované prohlídky (30 min.) od 24. 8. 2023 do 6. 9. 2023 na evstupenka.cz nebo 9. 9. 2023 na místě před prohlídkou.


Denkmal für die Opfer der Shoah

Ruprechtická 385
10.00–17.00

Das Denkmal für die Opfer des Holocaust wurde 2008 im rekonstruierten Zeremoniensaal des Liberecer Judenfriedhofs errichtet. Die Namen der Opfer stehen an den Wänden über dem jeweiligen Ortsnamen des entsprechenden Konzentrationslagers. Außerdem gibt es hier einen Kasten mit den handgeschriebenen Namen. Das Denkmal wurde nach einem Entwurf von Štěpán Gudev geschaffen.

Reservierung der kommentarlosen Besichtigung (30 min.) notwendig, vom 24. 8. 2023 bis 6. 9. 2023 auf evstupenka.cz oder am 9. 9. 2023 vor der Besichtigung vor Ort.

Foto: Archiv SML

Všechna práva vyhrazena © Statutární město Liberec • Große Kreisstadt Zittau, 2024