Homepage – EHD-TOFFD 2023

Lidové sady Liberec

Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec

Lidové sady 425/1
9.00–17.00

Interiéry, velký sál, přísálí, malý sál, salonek, balkon a galerie, zahrada s altánem a Vyhlídková věž. Možnost volného vstupu i bez rezervace.

Komentované prohlídky v ČJ k historii budovy s Markem Řeháčkem od 11.00 a 14.00 (90min), součástí prohlídky je promítání a vyprávění o historii v Experimentálním studiu.

Vstupenky: od 24. 8. 2023 do 6. 9. 2023 na evstupenka.cz nebo 9. 9. 2023 na místě před prohlídkou.


Kultur- und Gesellschaftszentrum Lidové sady Liberec

Lidové sady 425/1
9.00–17.00

Innenräume, Großer Saal, Vorsaal, Kleiner Saal, Salon, Balkon und Galerie, Garten mit Altan und Aussichtsturm. Möglichkeit des freien Eintritts auch ohne Reservierung.

Führungen auf Tschechisch zur Geschichte des Gebäudes mit Marek Řeháček ab 11.00 und 14.00 (90 min.), die Besichtigung umfasst eine Vorführung und Schilderung zur Geschichte im Experimentellen Studio.

Eintrittskarten: vom 24. 8. 2023 bis 6. 9. 2023 auf evstupenka.cz oder am 9. 9. 2023 vor der Besichtigung vor Ort.

Foto: archiv Kulturního a společenského centra Lidové sady

Všechna práva vyhrazena © Statutární město Liberec • Große Kreisstadt Zittau, 2024