Homepage – EHD-TOFFD 2023

Bahnhof Zittau – Stellwerk B2/W5 / Žitavské nádraží – stavědlo B2/W5

Bahnhof Zittau

Stellwerk B2/W5
10.00–18.00

Führungen werden nach Bedarf angeboten. 1910 als Hebelstellwerk errichtet. 1932 wurde die Kanzel des Befehlstellwerk ergänzt. Seit August 2021 betreut und erhält der Verein Pro Herrnhuter Bahn e.V. das Stellwerk B2/W5.


Žitavské nádraží

Stavědlo B2/W5
10.00–18.00

Podle zájmu budou nabízeny prohlídky s průvodcem. Budova byla postavena v roce 1910 jako pákové stavědlo. V roce 1932 přibyla kazatelna velitelského stavědla. Sdružení „Pro Herrnhuter Bahn e.V.“ se o stavědlo B2/W5 od srpna 2021 stará a udržuje jej.

Všechna práva vyhrazena © Statutární město Liberec • Große Kreisstadt Zittau, 2024