Homepage – EHD-TOFFD 2022

ART WEEK LBRC 2022

ART WEEK a DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

6. ročník festivalu současného umění

10. – 16. 9. 2022, Liberec

Změna programu vyhrazena. Aktuální program na stránkách artweekliberec.cz
Änderung des Programms vorbehalten. Aktuelles Programm auf der Website artweekliberec.cz


Roman Štětina

*1986, CZ
Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, Liberec
Otevřeno denně kromě pondělí, 10.00–19.00 
Vstupné dle OGL.

On a jeho Schwester, 2022

film, 84 min
Je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého a patří mezi nejvýznamnější představitele současného videoartu. Citlivě propojuje zájem o zvuk a mluvené slovo, zejména ve vztahu k rozhlasovému, popřípadě televiznímu vysílání. 
Ve svých instalacích ukazuje, jak smyslová zkušenost může zmást dojem z toho, co člověk skutečně vidí. V Liberci představí úplně poprvé upravený snímek s hvězdou němých filmů Vlastou Burianem On a jeho sestra z roku 1931. 

Foto © Roman Štětina

Lada Semecká

*1973, CZ
Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 437/11, Liberec
Otevřeno denně kromě pondělí, 10.00–19.00 
Vstupné dobrovolné.

Doprovodný program

Ve středu 14. 9. od 17 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy s autorkou a jedinečný koncert sochaře a zvukového designéra Martina Janíčka. Více informací na www.muzeumlb.cz

Flow

Na první pohled skrytá krátkodobá instalace záměrně splývá ve sbírkách Severočeského muzea. Je na divákovi, aby díla objevil. Pro autorský rukopis Lady Semecké, inspirovaného kulturou a prostředím Japonska, je typická “emoční estetika”. Její volně stojící nebo závěsné objekty lze vnímat jako malované obrazy ve skle.

Flow I, II, III, 2015, Foto © Michal Kozák

David Hanvald

*1980, CZ
Malá výstavní síň, nám. Dr. E. Beneše 2/10, Liberec
10. 9. – 10. 10. 2022
Otevřeno denně mimo pondělí 10.00 − 12:00, 13:00 − 17:00, čtvrtek 10:00 − 12:00, 13:00 − 18:00 
V týdnu AWL vstup zdarma.

Čtverec není kruh!?

instalace, 2022
kurátor Martin Dostál

Liberecký rodák, reichenbergský patriot a doubský malíř David Hanvald patří ke klíčovým uměleckým osobnostem střední generace. Jeho výjimečností je práce s reinterpretacemi rozličných stavebních i stavebných předloh a stejně tak uměleckých děl modernistických vizuálních směrů, ať už plošných nebo prostorových. Stejně tak si ovšem David Hanvald dokáže pohrát s klasickou dětskou dřevěnou stavebnicí. Dokáže ale také transformovat filosoficko-estetické sentence, vizualizovat sémantické pojmy, a rozehrát gestickou šarádu textových obrazů. 

Pro letošní ročník AWL připravil spolu s kurátorem Martinem Dostálem konzistentní a prostorovou malířskou prezentaci na téma kruhu a čtverce. Jde o čtverácké zamyšlení nad kruhovou podstatou existence a současně se jedná o upozornění, že v přírodě se kruh ani čtverec nevyskytují. Bůh na ně zapomněl. 

Pencil, z cyklu Textové obrazy, 2022, akryl, sprej a tužka na plátně, 170 × 111 cm

Loretta Lau

*1985, HKG
Zahrada vzpomínek, Budyšínská 876, Staré Město, 460 01 Liberec
10. 9., 16.00

Garden of Memories

hudebně taneční performance, 15 minut, 2022

“Jakmile do zahrady vstoupíte, čas se změní a vy můžete navštívit zákoutí štěstí, oblouky smutku i fontány plné hněvu.”

Mezinárodně uznávaná umělkyně, aktivistka Wai Ting Loretta Lau se narodila v britském Hongkongu. Sedm let pracovala jako učitelka výtvarného umění a byla svědkem velkých změn, které nastaly po předání Hongkongu Číně po britské kolonizaci. Od roku 2018 žije v Praze jako politická performerka.

Foto © Jan Černý

Lina Skorobogatchenko

*1995, RU
Průchod u ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, 460 01 Liberec 1

Liebiegové

Site-specific nástěnná malba, 2022
S lehkostí a citlivostí vytváří Lina Skorobogatchenko barevné, hravé ilustrace. Profesí grafička dokáže svým rukopisem rozpohybovat postavy i neživé objekty na obraze. Pro Dny evropského dědictví a festival Art Week Liberec připravuje téma spjaté s nejslavnější rodinou města Liberec – Liebiegů.


Matouš Střelec

*2000, CZ
Zauhlovačka, Rumburská, 463 11 Vratislavice nad Nisou
Otevřeno 10. 9., 9:00−15:00

Doprovodný program

Performance, náměstí Dr. E. Beneše, Liberec 
10. 9. 13:30

“Pro mě jsou ještěři postavy, které se objevují v komiksu. Jsou to splašení lidé, nosí nepadnoucí saka, jezdí starými auty, pořád kouří cigarety a mají u sebe revolver.Jsou roztěkaní, nedokážou udržet myšlenku a řeší byznys po telefonu.” Nejmladší vystavující 6. ročníku festivalu Matouš Střelec nyní studuje na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho divoké velkoformátové kresby srší energií působí až explozivně. Najdete příběh, který vypráví?

Tři postavy, 2022, 2,6 × 2,3 m, bavlněné plátno, grafit na plátně

Info

Art Week Liberec je festival současného umění. Od roku 2020 je navíc zařazen do celorepublikové platformy tydenumeni.cz a patří k významným událostem prezentujícím současné umění na severu Čech. Prostřednictvím krátkodobých intervencí a výstav současného českého a mezinárodního umění představuje aktuální celospolečenská témata a otevírá nad nimi diskuzi. Cílem je díky společensky angažované výstavní činnosti a s ní úzce spjatými doprovodnými kulturními aktivitami přispět ke zvýšení atraktivity výtvarného umění pro širší veřejnost, posílit a iniciovat občanskou angažovanost a zájem o společenské dění i budoucnost regionu.

Otevírací doby jsou uvedeny u jednotlivých objektů.
Facebook @ARTWEEKLIBEREC


Doprovodný program

  • 10. 9. 13:00 slavnostní zahájení AWL, Malá výstavní síň Liberec, nám. Dr. E. Beneše 2/10, Liberec 
  • 10. 9. 13:30 performance Pán s kufříkem Matouše Střelce, nám. Dr. E. Beneše 2/10, Liberec
  • 10. 9. 16:00 performance Garden of Memories Loretty Lau, Zahrada vzpomínek, Budyšínská 876, Liberec
  • 10. 9. 16:00 vernisáž výstavy Scheise CASH, David Krňanský, Roel Van Der Linden, Julius Reichel, Roman Výborný, Kunst hala, Kateřinská 135, Liberec
  • 10. 9. 19:00 vernisáž výstavy Scheise CASH, David Krňanský, Roel Van Der Linden, Julius Reichel, Roman Výborný, Kunst kout, Kateřinská 135, Liberec
  • 14. 9. 16:00 komentovaná prohlídka s Ladou Semeckou a koncert Martina Janíčka, Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 437/11, Liberec
  • 15. 9. 16:00 komentovaná prohlídka AWL s kurátorkou Danou Zikmundovou, setkání v Oblastní galerii Liberec
  • 16. 9. 18.00 vernisáž výstavy Kachny Evelíny Valáškové, Galerie Kaplička, Palackého, Jablonec nad Nisou 
  • 17. 9. 14:00 komentovaná prohlídka výstavy Big Bead Jakuba Neufusse a Jana Salanského, Nisa Factory,Janovská 132/39, Jablonec nad Nisou

Art Week Liberec se koná za podpory Statutárního města Liberec, Oblastní galerie Liberec a Severočeského muzea a současně pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.

Festival byl podpořen fondem malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. ERN-0237-CZ-23. 05. 2016


Kontakty

jana.bernartova@artweekliberec.cz, +420 775 032 007
dana.zikmundova@artweekliberec.cz, +420 724 106 590

Všechna práva vyhrazena © Statutární město Liberec • Große Kreisstadt Zittau, 2022